skip to Main Content
De stiltehuisjes: hét oplaadpunt voor jezelf!

Naar home

Het Stiltehuisjes-concept bevat klassikale lessen over prikkels, emoties/gedrag en voelen in het lichaam. Kinderen krijgen inzicht in zichzelf. Waar liggen de eigen grenzen ten aanzien van zich niet in de neutrale modus bevinden? Hoe zorg je voor jezelf en wat levert het je dan op? De Stiltehuisjes met haar Stiltehuisjes bieden de kinderen de concrete mogelijkheid gehoor te geven aan deze grenzen. Door even niets te doen en letterlijk in de pauzestand te staan of tot rust te komen met één van de Stilte-activiteiten in de Stiltehuisjes, helpen zij zichzelf .

Elke klas krijgt hierover twee lessen. De lessen voor de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw hebben dezelfde doelen, echter een andere uitwerking passend bij de leeftijd en het belevingsniveau van het kind.

Na de lessen staan kinderen meer stil bij de vraag: wat heb ik nu nodig? Vaak is dat het Stiltehuisje, om even tot rust en uit hun emotie te komen. Kinderen ontwikkelen hierdoor een basisvaardigheid tot zelfzorg waarbij zij de verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en niet gelijk naar een ander wijzen. Na een bezoek aan het Stiltehuisje komen zij in neutrale toestand terug in de klas en kunnen ze de les weer actief volgen.

Tijdens reeds gegeven lessen viel op hoeveel kinderen aangaven dat ze moe en/of gestrest waren of zich niet lekker voelden. Dat is vervelend om te horen, maar het is tegelijkertijd prachtig om de bewustwording te zien en dat de Stiltehuisjes daar zo goed bij kunnen helpen.

Meer weten over de lessen?

Neem dan contact op!
Back To Top