Ga naar hoofdinhoud
de Stiltehuisjes: ruimte voor rust en zelfzorg

Naar home
emotie-regulatie passend onderwijs grenzen voor jezelf zorgen
Met het Stiltehuisje ben je in je window of tolerance. Fijn bij onrustig gedrag in de klas.

Klassikale lessen

Het Stiltehuisjesconcept bevat klassikale lessen over prikkels, emoties/gedrag en voelen in het lichaam. Kinderen krijgen zelf-inzicht en bewustzijn. Waar liggen de eigen grenzen ten aanzien van zich niet in de neutrale modus bevinden? Hoe zorg je voor jezelf en wat levert het je dan op? De Stiltehuisjes met haar Stiltehuisjes bieden de kinderen de concrete mogelijkheid gehoor te geven aan deze grenzen. Door even niets te doen en letterlijk in de pauzestand te staan of tot rust te komen met één van de Stilte-activiteiten in de Stiltehuisjes, helpen zij zichzelf .

Elke klas krijgt hierover twee basislessen. De basislessen voor de onder-/middenbouw en de midden-/bovenbouw hebben dezelfde doelen, echter een andere uitwerking passend bij de leeftijd en het belevingsniveau van het kind. De basislessen worden op locatie door de Stiltehuisjes gegeven. Het is ook mogelijk om deze lessen door de eigen leerkrachten te laten uitvoeren met behulp van een aangeleverde leskist.

Na de lessen staan kinderen meer stil bij de vraag: wat heb ik nu nodig? Vaak is dat het Stiltehuisje, om even tot rust en uit hun emotie of niet helpend gedrag te komen. Kinderen ontwikkelen hierdoor een basisvaardigheid tot zelfzorg waarbij zij de verantwoordelijkheid voor zichzelf leren nemen . Na een bezoek aan het Stiltehuisje komen zij in neutrale toestand terug in de klas en kunnen ze de les weer actief volgen.

Tijdens reeds gegeven lessen viel op hoeveel kinderen aangaven dat ze moe en/of gestrest waren of zich niet lekker voelden. Dat is vervelend om te horen, maar het is tegelijkertijd prachtig om de bewustwording te zien en dat de Stiltehuisjes daar zo goed bij kunnen helpen.

Meer weten over de basislessen?

Neem dan contact op!
Oefeningen om tot rust te komen. Rust in de klas.
Goed pedagogisch klimaat in de klas.
Back To Top