Ga naar hoofdinhoud
de Stiltehuisjes: ruimte voor rust en zelfzorg

Naar home
Miriam Otten

Zelfzorg – het is ieder kind gegund!

Als moeder, leerkracht en hoogsensitief persoon heb ik op latere leeftijd pas geleerd wat prikkels zijn en hoe deze mij parten spelen. Hierbij grenzen erkennen en daar naar te handelen was voor mij een nieuw gebied. Wat had ik dat graag al in een vroeg stadium op school geleerd!

Als leerkracht heb ik tevens de drukte in de klas ervaren. De verschillende gedragingen van kinderen stellen je als leerkracht regelmatig voor uitdagingen. Hoe houd je iedereen betrokken? Hoe kan je elk kind zo goed mogelijk helpen met zijn of haar behoeftes? Wat doe je als een kind zich even niet lekker voelt? Wat zou het fijn zijn geweest als ik destijds de Stiltehuisjes tot mijn beschikking had.

Ik heb het totaalconcept van de Stiltehuisjes vanuit al mijn ervaringen ontwikkeld. Niet alleen als moeder en leerkracht, maar ook als mens, kindercoach, begeleidster van HSK, beelddenk-expert en mede-conceptontwikkelaar bij educatief uitgever Zwijsen.

Met het totaalconcept van de Stiltehuisjes hoop ik te voorzien in de elementaire behoefte van ieder kind om tot rust te kunnen komen, zichzelf serieus te nemen en voor zichzelf te zorgen. Tevens wil ik leerkrachten handvaten geven om kinderen daarin te begeleiden. Op deze manier krijg je het beste uit ieder kind!

Ideologie

Het totaalconcept van de Stiltehuisjes maakt mijn ideologie concreet. De ideologie dat ieder kind meetelt, serieus genomen wordt en in zijn/haar behoeften gezien wordt. Met het Stiltehuisjes-concept wordt er een fundament bij elk kind gelegd om ook zichzelf serieus te nemen wanneer een situatie ‘te veel’ is. Ze ontdekken waar hun grenzen liggen, hoe ze daarmee om moeten gaan en wat ze er aan kunnen doen om weer tot zichzelf te komen. Dit is niet alleen waardevol op school maar ook in het gehele dagelijkse leven. Zowel nu als later!

Het is dan ook mijn droom en missie om ervoor te zorgen dat de Stiltehuisjes een onmisbaar onderdeel worden van elke basisschool in Nederland.

Marieke Ramp-Van Wijk

Even stilstaan

In een maatschappij waarin we veelal leren om door te gaan, is even stilstaan lastig, maar wel noodzakelijk. Want dat is in mijn optiek dé oplossing om je zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Door op te merken hoe het met je is, te weten wat jij nodig hebt en hier binnen de mogelijkheden naar te handelen, is belangrijk en leidt tot goede zelfzorg.

Dit kan een uitdaging zijn. Zowel voor ons als volwassenen als ook voor kinderen. Naar mijn mening kan je niet vroeg genoeg beginnen met het ontwikkelen en vasthouden van deze vaardigheden. Iets wat van grote waarde is voor nu en de rest van je leven.

Vanuit De Ladder Coaching, werk ik op verschillende scholen als leerlingbegeleider gedrag en kindercoach. Daarnaast heb ik ruim 20 jaar onderwijservaring in zowel regulier- als speciaal onderwijs in het binnen- en buitenland. Mijn ervaring met het onderwijs is dat scholen vol zijn, er worden hoge verwachtingen en eisen aan leerkrachten en leerlingen gesteld en er zijn veel prikkels en uitdagingen.

Soms lopen leerlingen vast. Het is mijn werk en mijn passie om samen met leerlingen te ontdekken wat zij nodig hebben om zo optimaal mogelijk te groeien in gedrag. Steeds weer een nieuwe zoektocht die bij iedereen anders verloopt. Toch zijn er altijd een aantal unanieme pijlers. Te beginnen met herkenning, gevolgd door erkenning, wat leidt tot meer begrip. Vanuit hier komt het kind meer tot groei en ontwikkeling, wat resulteert in een betere verbinding met zichzelf en de omgeving en een gelukkiger kind!

Pijlers die ook terugkomen in het concept van De Stiltehuisjes. Door dit concept heeft de leerkracht concrete handvaten om ook in die volle klas bovenstaande stappen met de leerling te doorlopen zonder de focus en aandacht voor de rest van de klas te verliezen. Een krachtig concept wat in mijn optiek bijdraagt aan de basis voor iedere school, leerkracht en leerling!

Ik werk vol enthousiasme mee om samen met Miriam zoveel mogelijk scholen bekend te maken met het waardevolle (totaal)concept van de Stiltehuisjes.

Back To Top