skip to Main Content
de Stiltehuisjes: hét oplaadpunt voor jezelf!

Naar home

Coaching

Het Stiltehuisje staat, de Stilte-activiteiten zijn gereed, de lessen aan de kinderen zijn gegeven, alle leraren hebben de workshop gehad. En dan?

Dan is het tijd voor de dagelijkse praktijk! Tegelijkertijd is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Daarom vinden er coachingsgesprekken plaats met een aangewezen Stiltehuisjescoördinator van jouw school. Tijdens die gesprekken wordt de implementatie van de Stiltehuisjes besproken en of daar nog bijsturing of aanpassingen voor nodig zijn. De Stiltehuisjescoördinator heeft in deze rol een aantal behapbare taken om ervoor te zorgen dat het gehele concept goed wordt vervlochten met het dagelijkse onderwijs.

Hoe werkt het Stiltehuisje in jouw drukke klas het beste. Passend onderwijs
Back To Top