skip to Main Content
De stiltehuisjes: hét oplaadpunt voor jezelf!

Naar home

De Stiltehuisjes: een totaalconcept

De Stiltehuisjes staan niet op zichzelf; ze zijn gebouwd op een fundament van kennis en ervaring. Hieruit is het totaalconcept ontstaan. Dit totaalconcept bestaat uit de volgende aspecten:

  • Het Stiltehuisje
  • De Stilte-activiteiten
  • Lessen aan de leerlingen
  • Teamworkshop
  • Coaching

Door alle aspecten van het totaalconcept in te zetten, bereik je de doelen van de Stiltehuisjes

  • Allereerst komt een kind hierdoor terug in zijn “window of tolerance” (zijn neutrale modus) waardoor het mogelijk wordt om weer op een goede manier aan te sluiten bij de groep en de activiteiten in de klas.
  • Door het opdoen van ervaringen met het Stiltehuisjes, de Stilte-activiteiten en de leerlinglessen, krijgt een kind de kans om een goede zelfzorg als basisvaardigheid te ontwikkelen.
Bij een goed pedagogisch klimaat heb je weinig storend gedrag in de klas.
Back To Top